Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

#challenge w Gminie Jedwabno

Instytucje, prywatni przedsiębiorcy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe Gminy Jedwabno chętnie angażują się w pomaganie! Od dłuższego czasu możemy obserwować na portalu społecznościowym Facebook realizację rożnych wyzwań podjętych [...]

Przez |2020-06-27|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie