Strona główna

Strona główna2019-11-25T09:37:45+01:00
  • Wiata w Nartach

Sołectwo Narty ma już swoją wiatę!!!

Bezpośrednio nad jeziorem Świętajno w miejscowości Narty, powstała nowa przestronna wiata rekreacyjno- kulturowa. Inwestycja była możliwa dzięki realizacji projektu z programu „Małe Granty Sołeckie” w ramach konkursu [...]

Przez |2019-11-07|

Warchały- nowa sieć wodociągowa!

Gmina Jedwabno, zakończyła realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały”, polegającego na rozbudowie systemu zaopatrzenia w wodę, poprzez wybudowanie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Warchały. Sieć [...]

Przez |2019-10-30|

Sieć wodociągowa w Brajnikach

W 2019 roku dobiegły końca prace związane z budową wodociągu w miejscowości Brajniki. Jest to kolejny etap prac zrealizowanych w ramach dużego projektu, na który wydatkowano aż [...]

Przez |2019-10-25|

Hydrofornia w Witowie

Zakończyliśmy modernizację hydroforni w Witowie. Stanowi ona realizację jednej z części projektu "Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki" współfinansowanego ze środków [...]

Przez |2019-10-24|
Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie