Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

Czerpanie papieru w Rekownicy

W Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie a także w samej Gminie Jedwabno wrzesień zapowiada się bardzo intensywnie za sprawą realizacji czterech oddolnych inicjatyw w ramach projektu FABRYKA [...]

By |2022-09-09|

UWAGA WILKI!

Szanowni Państwo, W związku z napływającymi zgłoszeniami do tut. Urzędu Gminy, dotyczącymi sytuacji związanych z występowaniem zwiększonej populacji wilków na terenie Gminy Jedwabno a w ostatnim czasie [...]

By |2022-09-08|

Informacje dotyczące dodatku węglowego

Szanowni Państwo, informujemy, że w sprawach związanych z dodatkiem węglowym, a także w kwestii innych dodatków wpierających gospodarstwa domowe przy zakupie paliw do źródeł ciepła w budynkach [...]

By |2022-09-07|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie