Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

Podziękowania

Podziękowania dla Państwa Stanisława i Romany Gnoza właścicieli Firmy STANBUD w Jedwabnie za transport kory na wykonanie klombów z Pasymia do Jedwabna.   Sołtys Sołectwa Jedwabno Elżbieta [...]

By |2023-05-12|

Podziękowania

Podziękowania dla Pana Mariusza Stachowicza właściciela Firmy QUERCUS w Pasymiu za przekazanie na rzecz sołectwa Jedwabno kory na wykonanie klombów. Sołtys Sołectwa Jedwabno Elżbieta Pałasz

By |2023-05-12|

Stypendia i nagrody Wójta

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe i działalność sportową oraz stypendia: artystyczne, naukowe i sportowe w 2022 roku w Gminie Jedwabno. Wnioski można składać w [...]

By |2023-05-10|

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 czerwca 2023 roku dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 czerwca 2023 roku dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne [...]

By |2023-05-10|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie