Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

Spotkanie autorskie z Joanną Jax

2 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się niezwykle udane spotkanie autorskie z Joanną Jax. A wszystko to dzięki licznej obecności i entuzjazmowi czytelników. Zebrani mieli okazję [...]

By |2023-11-03|

Zaproszenie

Zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką Joanną Jax, które odbędzie się 2 listopada (czwartek) o godz. 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedwabnie.

By |2023-10-25|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie