Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

Zajęcia teatralno – taneczne w GOK

Zapraszamy młodzież na zajęcia teatralno - taneczne, które będą odbywały się w czwartki o godz. 16:00 w sali tanecznej Gminnego Ośrodka Kultury. Zajęcia są bezpłatne. Start od [...]

Przez |2022-04-22|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie