Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW FOLIE ROLNICZE

Wójt Gminy Jedwabno informuje, że w związku z ogłoszeniem nowego naboru wniosków o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i [...]

By |2023-01-04|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie