Strona główna

Strona główna2019-12-17T14:46:08+01:00

Nowa droga w Nowym Borowym

Mieszkańcom miejscowości Nowe Borowe polepszyły się warunki dojazdu do swoich domostw, a to za sprawą nowo położonego asfaltu. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja wykonana w Gminie [...]

Przez |2019-12-23|

Jubileusze Złotych i Diamentowych Godów

Grudzień jest wyjątkowym miesiącem w Gminie Jedwabno, a to za sprawą tak pięknych Jubileuszy Złotych i Diamentowych Godów. Wójt Gminy Sławomir Ambroziak, Pani Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta [...]

Przez |2019-12-17|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie