Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

Rekownica z historią w tle

W sobotę 4 września 2021 r. mieszkańcy Rekownicy wzięli udział w corocznym sprzątaniu lokalnego cmentarza. Stawiło się 19 osób, zarówno mieszkańcy stali jak i czasowi, przebywający tutaj [...]

Przez |2021-09-08|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie