Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

Mikołajki w Nartach

Sołtys Sołectwa Narty zaprasza mieszkańców swojej miejscowości na "Mikołajki w Nartach", które odbędą się 10 grudnia 2023 r., o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Nartach. [...]

By |2023-12-05|

Straszny Bal Andrzejowy

24 listopada odbył się Straszny Bal Andrzejkowy zorganizowany przez  Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury. Był to niezapomniany wieczór pełen tańców, wróżb, zabaw, a także wielu [...]

By |2023-11-29|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie