Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

Komunikat w sprawie maseczek

UWAGA !!! MIESZKAŃCY GMINY JEDWABNO Osoby, które do tej pory nie otrzymały medycznych maseczek jednorazowych mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie od dnia [...]

Przez |2021-03-25|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie