Informacje dostępne w podanym linku poniżej:

https://bip.jedwabno.pl/nabor/56/ogloszenie-id-56-gminny-osrodek-kultury-w-jedwabnie-dyrektor-etatow-1-etat.html