Sławomir Ambroziak – Wójt Gminy Jedwabno

Tel. (89) 6213003,  [email protected]

Elżbieta Katarzyna Koperska – Zastępca Wójta

tel. (89) 6213045 wew. 31, [email protected]

 

REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

Imię i nazwiskoStanowisko i zakres obowiązkówTelefon i e-mail
JOLANTA DRĘŻEKKIEROWNIK REFERATU SPRAW ORGANIZACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

Sekretarz Gminy Jedwabno

Zadania przypisane odrębnym zakresem czynności, w tym prowadzenie funduszu sołeckiego.
89/6213045 wew. 12
[email protected]
MAGDALENA TWORKOWSKAPodinspektor ds. Społecznych

Współpraca z ŚDS, sport, turystyka, oświata, zbiorowy transport publiczny, wynajem świetlic wiejskich, umowy najmu lokali
89/6213045 wew. 23
[email protected]

REFERAT FINANSOWY

Imię i nazwiskoStanowisko i zakres obowiązkówTelefon i e-mail
WIOLETTA GILKIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO

Skarbnik Gminy Jedwabno

Zadania przypisane odrębnym zakresem czynności.
89/6213045 wew. 26
[email protected]
IZABELA PRUSIKInspektor

Księgowość budżetowa.
89/6213045 wew. 19
[email protected]
JULITA WYSZYŃSKAInspektor

Księgowość oświatowa.
89/6213045 wew. 23
[email protected]
GRAŻYNA KICIŃSKA VEL KĘCZYŃSKAInspektor

Opłaty za śmieci, podatek VAT.
89/6213045 wew. 21
[email protected]
EWELINA STUDNIAK - LORKOWSKAMłodszy Referent

Umowy, opłaty za wodę i ścieki, naliczanie czynszu, inne rozliczenia w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
89/6213045 wew. 21
[email protected]
EWELINA MIERZEJEWSKAInspektor

Podatki, opłaty lokalne, pobieranie opłaty targowej.
89/6213045 wew. 18
[email protected]
KAROLINA PODBILSKAInspektor

Podatki i opłaty lokalne.
89/6213045 wew. 18
[email protected]
ANNA GŁAŻEWSKAPodinspektor

Egzekucja administracyjna, księgowość podatkowa.
89/6213045 wew. 17
[email protected]
KATARZYNA KRAJZAPodinspektor ( w zastępstwie)

Egzekucja administracyjna, księgowość podatkowa.
89/6213045 wew. 17
[email protected]

REFERAT ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA

Imię i nazwiskoStanowisko i zakres obowiązkówTelefon i e-mail
MARIUSZ KULASKIEROWNIK REFERATU ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, planowanie przestrzenne, inwestycje, budownictwo, nazewnictwo ulic, drogi, kanalizacja, wodociągi, zabytki, wydawanie decyzji środowiskowych. Przewodniczący stałej Komisji Przetargowej.
89/6213045 wew. 15
[email protected]
ANDRZEJ ROSIŃSKIInspektor

Rolnictwo, gospodarka nieruchomościami, w tym: dzierżawa, zbycie i nabycie gruntów, użytkowanie wieczyste, podział gruntu.
89/6213045 wew. 14
[email protected]
KATARZYNA KOSIM - ORZECHOWSKAPodinspektor
Gospodarka odpadami, prace społeczno - użyteczne, interwencje oraz bieżące sprawy gospodarki komunalnej, nadzór nad przytuliskiem, wycinka drzew
89/6213045 wew. 20
[email protected]
EWELINA MIECZNIKOWSKAPodinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie zaświadczeń oraz wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, numeracja budynków
89/6213045 wew.15
[email protected]
LENA KARWASZEWSKAPodinspektor ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Zamówienia publiczne, plan odnowy miejscowości, projekty unijne, wnioski o dotacje pozarządowe
89/6213045 wew. 22
[email protected]
MARIOLA MRÓZInspektor ds. Działalności Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych

Działalność gospodarcza, alkohole, projekty unijne, plan odnowy miejscowości, zamówienia publiczne
89/6213045 wew. 22
[email protected]
ALEKSANDRA KURZEJAPodinspektor ds. spraw komunalnych

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , plombowanie liczników, ewidencja CEEB
89/6213045 wew. 20

Stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Imię i nazwiskoStanowisko i zakres obowiązkówTelefon i e-mail
AGNIESZKA ŻEBROWSKAInspektor

Ewidencja ludności, dowody osobiste prowadzenie rejestru wyborców
89/6213045 wew. 25
[email protected]

Stanowisko pracy ds. Obronnych

Imię i nazwiskoStanowisko i zakres obowiązkówTelefon i e-mail
KRZYSZTOF NIKADONInspektor
zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne, ochrona przeciwpożarowa, informacje niejawne
89/6213045 wew 13
[email protected]

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego

Imię i nazwiskoStanowisko i zakres obowiązkówTelefon i e-mail
ELŻBIETA KATARZYNA KOPERSKAUSC, kadry, archiwum Urzędu Gminy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.89/6213045 wew. 31
[email protected]

OBSŁUGA RADY GMINY JEDWABNO

Imię i nazwiskoStanowisko i zakres obowiązkówTelefon i e-mail
OKSANA KACZMARCZYKPodinspektor

Obsługa Rady Gminy
89/6213045 wew. 32
[email protected]

Informatyk

Imię i nazwiskoStanowisko i zakres obowiązkówStanowisko i zakres obowiązków

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

IZABELA WŁODKOWSKAObsługa Punktu Informacji Turystycznejtel. / fax. 89/6213473
[email protected]

 

Urząd Gminy w Jedwabnie
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno
Tel. (89) 6213045

(89)6213003

(89)6213081
fax. (89) 6213094
e-mail: [email protected]

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno

Nr konta: 84 8838 1015 2004 0105 8519 0002

http://bip.jedwabno.pl/

URZĄD CZYNNY JEST W GODZINACH:

Poniedziałek   7:00 – 15:00

Wtorek              7:00 – 15:00

Środa                 7:00 – 16:00

Czwartek          7:00 – 15:00

Piątek                7:00 -14:00

Uwaga!

Urząd Gminy nie rozsyła gadżetów promocyjnych gminy drogą pocztową.