ZADANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

– gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących  własnego regionu i mniejszości narodowych

– udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,

– prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

– popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

– współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

– doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

KONTAKT

Dyrektor Irena Cytruk

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. 1 Maja 63

12-122 Jedwabno

tel.  89/62-13-583

e-mail: [email protected]

http://www.jedwabno.naszabiblioteka.com/

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek         8:00 – 18:00

Wtorek                   8:00 -18:00

Środa                      8:00 – 15:00

Czwartek               8:00 – 18:00

Piątek                     8:00 – 18:00

Sobota                   10:00 – 14:00