ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

– gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

– tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą;

– tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

– rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

 

KONTAKT:

Dyrektor: Adam Cudak

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie

ul. 1 Maja 63

12-122 Jedwabno

tel. 89/621 30 42

e-mail: [email protected]

https://gok.jedwabno.pl

 

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek 07:30 – 15:30

wtorek          07:30 – 15:30

środa            07:30 – 15:30

czwartek      07:30 – 15:30

piątek           07:30 – 15:30