ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

– gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

– tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą;

– tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

– rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

 

KONTAKT:

Dyrektor:  Jerzy Pałasz

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie

ul. 1 Maja 63

12-122 Jedwabno

tel. 89/62-13-042

e-mail: [email protected]

http://gokjedwabno.blogspot.com/

 

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek 08:00 – 19:00

wtorek          08:00 – 17:00

środa            08:00 – 21:00

czwartek      08:00 – 19:00

piątek           08:00 – 17:00