Skład Rady Gminy Jedwabno kadencja VIII (2018-2023)
Elżbieta Brzóska – Przewodnicząca Rady Gminy
Sylwester Janowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Iwona Arbatowska
Daniel Dunajski
Grażyna Jaguszewska
Krystyna Barbara Kabała
Teresa Licka
Jan Mil
Dariusz Piórkowski
Kamila Szczepańska
Adam Szewczyk (wygaśnięcie mandatu z dniem 07.05.2021 r.)
Magdalena Sznajder
Marianna Szydlik
Danuta Trzcińska
Katarzyna Wiktorowska
Wioleta Antosiak ( z dnia 21.09.2021 r.)

 

Składy osobowe radnych w poszczególnych Komisjach Rady Gminy
1) Komisja Rewizyjna:
 Krystyna Barbara Kabała – Przewodnicząca,
 Iwona Arbatowska – członek,
 Danuta Trzcińska – członek.
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 Daniel Dunajski- Przewodniczący,
 Grażyna Jaguszewska – członek,
 Dariusz Piórkowski – członek.
3) Komisja Finansowo-Gospodarcza:
 Marianna Szydlik – Przewodnicząca,
 Elżbieta Brzóska – członek,
 Adam Szewczyk – członek (wygaśnięcie mandatu z dniem 07.05.2021 r.),
 Magdalena Sznajder – członek,
Wioleta Antosiak – członek od dnia 21.09.2021 r.
Kamila Szczepańska – członek.
4) Komisja do Spraw Społecznych:
 Jan Mil – Przewodniczący,
 Sylwester Janowski – członek,
 Teresa Licka – członek,
 Katarzyna Wiktorowska – członek.