Skład Rady Gminy Jedwabno kadencja VIII (2018-2023)
Elżbieta Brzóska – Przewodnicząca Rady Gminy
Sylwester Janowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Iwona Arbatowska
Daniel Dunajski
Grażyna Jaguszewska
Krystyna Barbara Kabała
Teresa Licka
Jan Mil
Dariusz Piórkowski
Kamila Szczepańska
Adam Szewczyk
Magdalena Sznajder
Marianna Szydlik
Danuta Trzcińska
Katarzyna Wiktorowska
Składy osobowe radnych w poszczególnych Komisjach Rady Gminy
1) Komisja Rewizyjna:
 Krystyna Barbara Kabała – Przewodnicząca,
 Iwona Arbatowska – członek,
 Danuta Trzcińska – członek.
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 Daniel Dunajski- Przewodniczacy,
 Grażyna Jaguszewska – członek,
 Dariusz Piórkowski – członek.
3) Komisja Finansowo-Gospodarcza:
 Marianna Szydlik – Przewodnicząca,
 Elżbieta Brzóska – członek,
 Adam Szewczyk – członek,
 Magdalena Sznajder – członek,
Kamila Szczepańska – członek.
4) Komisja do Spraw Społecznych:
 Jan Mil – Przewodniczący,
 Sylwester Janowski – członek,
 Teresa Licka – członek,
 Katarzyna Wiktorowska – członek.