Wójt Gminy
Sławomir Ambroziak Tel. (89) 6213003

Sekretarz Gminy
Jolanta Drężek Tel. (89) 6213045 wew. 12

Skarbnik Gminy
Wioletta Gil Tel. (89) 6213045 wew. 26