Wójt Gminy
Sławomir Ambroziak Tel. (89) 6213003

Zastępca Wójta Gminy
Lucyna Kobylińska Tel. (89) 6213045 wew. 13

Sekretarz Gminy
Jolanta Drężek Tel. (89) 6213045 wew. 12

Skarbnik Gminy
Wioletta Gil Tel. (89) 6213045 wew. 26