Strona główna

Strona główna2020-02-06T09:14:14+01:00

WAŻNE!!!

Z powodu uszkodzonego kabla telefonicznego telefon do Przychodni "WAMED" w Jedwabnie 602 694 399

Przez |2020-05-14|

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto to zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. To właśnie dzisiaj pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia [...]

Przez |2020-05-08|

Dzień Strażaka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy Wszystkim Strażakom Ochotnikom, jak również funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem [...]

Przez |2020-05-04|

Internetowy Majówkowy Bieg po Zdrowie – wyniki!

Zwycięzcy Internetowego Majówkowego Biegu po Zdrowie: Kategoria dzieci do lat 9: dziewczynki: Lena Jędrzejczyk chłopcy: Damian Stelmach Kategoria Kobiety: Agnieszka Siemieniuk Kategoria Męzczyźni: Przemysław Matras Zwycięzcom gratulujemy! [...]

Przez |2020-05-04|

Nowe Drogi w Gminie Jedwbano

Trwają prace budowlane drogi w Lipnikach, a to za sprawą pozyskanego przez Gminę Jedwabno dofinansowania w wysokości 50% kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa [...]

Przez |2020-04-30|

Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie