Mieszkańcy Gminy Jedwabno.
Zapraszamy na bezpłatny dyżur, który odbędzie się 3 lipca 2024 r. w
siedzibie Urzędu Gminy w Jedwabnie w sali konferencyjnej.
Osoby zainteresowane programem, będą miały możliwość uzyskać
informację w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków
jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii oraz źródeł finansowania
inwestycji w tym zakresie. Uzyskają min. pomoc w wypełnieniu wniosku
oraz rozliczeniu uzyskanego dofinansowania w ramach realizacji
programu „Czyste Powietrze”.
Ponadto informuję, że Mieszkańcy Gminy Jedwabno mogą skorzystać z
punktu konsultacyjno-informacyjnego, który znajduje sie w siedzibie
Urzędu Gminy w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej 2, 12-122 Jedwabno.
Zachęcamy do korzystania z punktu.