Zmiany w ustawie o wycince drzew!

Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane [...]

Przez |2017-06-28T20:06:55+02:002017-06-28|
Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie