W związku ze zmianą przepisów prawa i obowiązkiem zapewnienia przez Gminę Jedwabno transmisji wizji i dźwięku z Sesji Rady Gminy Jedwabno, informujemy że Sesje Rady Gminy będzie można oglądać na żywo na stronie internetowej pod adresem:
https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=warminskomazurskier&rada=rada_gminy_jedwabno&dokument=105
Ponadto pod tym adresem znajdować się będą nagrania archiwalne z każdej Sesji Rady Gminy.
Najbliższa Sesja planowana jest na dzień 20 listopada 2018 r. Początek transmisji online o godzinie 10:00.