20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Jedwabno.
Jako pierwszy punkt odbyło się wręczenie przez Panią Bożenę Harbaszewską Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Jedwabnie piętnastu nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Wszyscy radni Rady Gminy Jedwabno złożyli ślubowanie.
Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Na stanowisko zgłoszona została jedna kandydatura – Pani Elżbiety Brzóska i to ona przez kolejne pięć lat będzie pełnić to stanowisko. Z rąk Wójta Gminy Jedwabno Przewodnicząca odebrała symbol  władzy – łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy.
Na stanowisko Wiceprzewodniczącego zgłoszonych zostało trzech kandydatów: Sylwester Janowski, Adam Szewczyk i Marianna Szydlik. W związku z tym, że w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów przeprowadzono głosowanie drugie, w którego wyniku Wiceprzewodniczącym został Radny Sylwester Janowski.
Podczas Sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Jedwabnie wręczyła Wójtowi Gminy Jedwabno zaświadczenie o wyborze, a Wójt złożył oficjalne ślubowanie.