Nowy witacz #JEDWABNO!

Nowy witacz #JEDWABNO już zdobi naszą miejscowość. Zapraszamy do fotografowania [...]

Przez |2021-06-30T13:31:41+02:002021-06-30|
Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie