WAŻNE!!!

Z powodu uszkodzonego kabla telefonicznego telefon do Przychodni "WAMED" w [...]

Przez |2020-05-14T10:55:51+02:002020-05-14|
Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie