Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.