Wójt Gminy Jedwabno udziela dotacji na realizację zadań publicznych w 2024 roku następującym organizacjom: