19 kwietnia odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedwabnie wernisaż wystawy fotograficznej Pani Ludwiki Chabińskiej – Kołakowskiej.

Atmosfera wernisażu była niesamowita, pełna radości i wdzięczności dla artystki za dzielenie się swoim talentem. Prace p. Ludwiki są prawdziwym odzwierciedleniem talentu i pasji artystycznej. A spotkania takie jak te sprawiają, że sztuka staje się żywa i inspirująca dla wszystkich!

Dziękujemy Radnym i mieszkańcom naszej gminy za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Bardzo ucieszyła nas również obecność gości z powiatu szczycieńskiego. DZIĘKUJEMY.

Uczestnictwo w takich wydarzeniach jak promowanie Twórczości Lokalnych Artystów jest kluczowe ponieważ integruje i wzmacnia relacje międzyludzkie. Dodatkowo zaś wspaniale inspiruje innych do eksperymentowania, rozwijania i prezentowania swoich talentów w naszej Bibliotece.