KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie wydał decyzję o braku [...]

By |2021-10-18T15:33:24+02:002021-10-18|
Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie