GOPS- Warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020