Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jedwabno .

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców zasilamy Państwa z ujęcia wody Witowo produkującego wodę o DOBREJ JAKOŚCI .

Informacje dot. jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczytnie.

Prosimy o zachowanie spokoju, ZGK Sp. z o.o. podejmie wszelkie działania w tym dezynfekcję oraz płukanie sieci w celu przywrócenia należytej jakości wody.