Szanowni Państwo.
Organizacje: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Roll-na. Fundacja Polska
z natury i Grupa Sołtyski – organizujemy program dla  członkiń KGW oraz
Sołtysek – ZAKORZENIONE. jest to program edukacyjny i wspierający
działania liderek na rzecz środowiska naturalnego.
W programie oferujemy wsparcie merytoryczne oraz finansowe dla inicjatyw
podejmowanych przez liderki.
Szczegóły programu ZAKORZENIONE w załączonym plakacie i liście
przewodnim.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie swoich sołtysek i KGW
oraz o umieszczenie informacji o programie w swoich Social Mediach lub
stronach www.
Z poważaniem
Marta Smejda
grupa Sołtyski
tel. 602 130 808

 

Zakorzenione liderki -program.

Zakorzenione liderki -program.

Zakorzenione liderki -program.