W dniu 27.04.2023 r. Gmina Jedwabno podpisała porozumienie nr MEiN/2023/DPI/973 z Ministrem Edukacji i Nauki.
W ramach porozumienia Gmina Jedwabno otrzymała dotację celową w kwocie 9.044,80 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.
Całkowita wartość realizacji zadania: 11.306,00 zł.
W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” będą zrealizowane 2 wycieczki.

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM “POLSKI ŁAD”
PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI “Poznaj Polskę”