Zapraszamy dzieci i młodzież na szkolenie online z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach od 15:00 do 16:30. Ilość spotkań: 15.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie przez rodzica/ opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa i oświadczenia RODO, które po zgłoszeniu prześlemy mailem.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr: 896213042