W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Jedwabno podpisała umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, nr 6/134, nr 6/114, nr 6/115 oraz 6/116 w miejscowości Lipniki, gm. Jedwabno”. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 564.648,43 zł. Agencja Nieruchomości Rolnych dofinansowała przebudowę drogi w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi 88,55% kosztów. Zakończenie prac planowane jest na 10 grudnia 2017 r.

W ramach tego zadania zostanie wybudowana droga o nawierzchni bitumicznej o długości 500 metrów, na drogach stanowiących niegdyś własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Będzie ona przebiegała w Lipnikach od budynku nr 7 do nowo powstających lokali socjalnych. W celu uzyskania dotacji od Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę tej drogi Gmina Jedwabno musiała wykazać, iż podstawa prawna przejęcia tych dróg w 1999 roku była nieprawidłowa i niezbędne jest sprostowanie zawartego wówczas aktu notarialnego. Agencja Nieruchomości Rolnych przyjęła stanowisko Gminy i uzyskanie dotacji stało się możliwe. Początkowy odcinek tej drogi, prowadzący od drogi krajowej nr 58 Jedwabno – Olsztynek do miejscowości Lipniki, stanowi obecnie własność Lasów Państwowych i w związku z tym Gmina Jedwabno nie ma możliwości realizacji tego odcinka drogi. Aktualnie toczą się procedury mające na celu przejęcie tego odcinka drogi od Lasów Państwowych.