Wykonawca drogi Dzierzki – Nowy Dwór, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. z Ostrołęki, kończy prace polegające na wylaniu drugiej nawierzchni asfaltu. Niedługo droga ta zostanie oddana do użytku.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. Nr 58)”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.