Jedwabno, dnia 14.03.2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jedwabnie
ul. 1 Maja 37
12 ? 122 Jedwabno

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie poszukuje stażysty/stażystki do wykonywania zadań w obszarze pomocy administracyjnej.

Poszukujemy osoby posiadającej uprawnienia do odbycia stażu finansowanego ze środków, będących w dyspozycji Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy realnie istnieje możliwość przyznania stażu w okresie od kwietnia 2016 r., czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy.

Główne obowiązki:
– Przyjmowanie i podział korespondencji,
– Sporządzanie pism i innych dokumentów przy wykorzystaniu programów komputerowych (zaświadczenia, zawiadomienia, zaproszenia),
– Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im informacji.

Wymagania:
– wykształcenie średnie,
– umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, notatek, sprawozdań,
– komunikatywność.

Więcej informacji można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie pok. 32 lub pod numerem telefonu 89/6213045 wew. 32.