Dnia 25.02.2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się spotkanie przedsiębiorców z Wójtem Gminy Jedwabno. Tematyką spotkania było: „Przedstawiciele Przedsiębiorców w Gminie – Rada Przedsiębiorców”.

Poruszono następujące zagadnienia:

– przygotowanie do Strategi Rozwoju Gminy;

– pozyskiwanie środków z Unii europejskiej – zasady;

– sprawa gazu w miejscowości Jedwabno;

– nowe zasady funkcjonowania gospodarki odpadami w Gminie;

– zasady składania ofert przez przedsiębiorców na usługi do Gminy;

Spotkanie było bardzo owocne i zakończone zostało utworzeniem listy z adresami e-mail przedsiębiorców, w celu nawiązania efektywnej współpracy z Gminą.