Opninia w sprawie nałożenia kar pieniężnych na Gminę Jedwabo