Dnia 19.12.2014 roku (piątek) w Zespole Szkół w Jedwabnie o godzinie 18:00 odbyła się „Wieczornica”. Bożonarodzeniowe przedstawienie wystawili uczniowie Zespołu Szkół w Jedwabnie w formie montażu słowno – muzycznego opowiadając tym samym o tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Nie obyło się także bez śpiewania kolęd. Kolędy i pastorałki można było usłyszeć w wykonaniu grona pedagogicznego oraz zaproszonych gości. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom Wieczornicy, którzy chętnie przyłączyli się do wspólnego kolędowania. Reżyserem tego świątecznego spotkania była Pani Marzena Skulimowska – Kamola przy współpracy z Panią Anną Malinowską. Na koniec uroczystości Świąteczne życzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Jedwabno złożyli Pan Mariusz Dobrzyński Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie oraz Pan Sławomir Ambroziak Wójt Gminy Jedwabno, który także przekazał na ręce Dyrektora szkoły świąteczny podarunek.