Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.11.2014 r. dokonano odbioru montażu urządzeń monitoringu obiektów:
1. Placu zabaw przy ul. Polnej 1 ? Zespół Szkół w Jedwabnie
2. Park w Jedwabnie

Zainstalowane urządzenia zakupiono dzięki podpisaniu umowy prewencyjnej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.


Zamontowane urządzenia służyć będą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób korzystających z urządzeń, a tym samym zapobiegną aktom wandalizmu na ww. obiektach w naszej gminie.