08.09.2014r. miało miejsce szczególne wydarzenie dla społeczności jedwabieńskiej. Zakończono budowę skrzydła budynku Zespłu Szkół. Symbolicznego otwarcia budynku dokonali nasi najmłodsi uczniowie. „Wstegą” były kolorowe baloniki z odblaskowymi misiami, które przez dzieci zostały zabrane ze schodów prowadzących do budynku szkolnego.Na uroczystość przybyło wielu gości: Andrzej Górczyński – Radny Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego, Janusz Sypiański – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin, Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Halina Ważna – Radna Powiatu Szczycieńskiego, Krzysztof Żyłka – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Powiatu Szczycieńskiego, Ksiądz Roman Lompa – Proboszcz Parafii w Jedwabnie, Ksiądz Witold Twardzik – Proboszcz Parafii Ewangielicko – Augsburskiej w Pasymiu, Jerzy Laskowski – Wójt Gminy Purda, Józef Zapert – Wójt Gminy Rozogi, Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno, Grzegorz Zapadka – Wójt Gminy Wielbark, Krzysztofa Nowacka – biuro projektowe KN+, Marianna Kwiatkowska – przedsiębiorstwo budowlane MARYBUD, Władysław Bielski – Prezes Zarządu PGB POLTERM przedsiębiorstwo realizacji inwestycji przemysłowych i ciepłowniczych sp. z o.o., Kamil Kiryjewski i Adam Wardecki – inspektorzy nadzoru, Marzena Hajdukiewicz – skarbnik Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER, Justyna Bociek – dyrektor ds. organizacyjnych Stowarzyszenia, Danuta Bogucka – kierownik oddziału Banku Spółdzielczego w Jedwabnie, Marek Trędowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno, Danuta Orzołek – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jedwabnie, Jerzy Pałasz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, Agnieszka Skwiot – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie, Radni Gminy Jedwabno, sołtysi Gminy Jedwabno, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, byli dyrektorzy Zespołu Szkół w Jedwabnie, Agata Kowalczyk – Prezes Oddziału ZNP w Jedwabnie, przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy Urzędu Gminy w Jedwabnie, Krzysztof Otulakowski -Wójt Gminy Jedwabno oraz Maria Sienkiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy w Jedwabnie.

Wśród tak licznych gości nie mogło zabraknąć również naszych emerytowanych nauczycieli, którzy większość swojego życia poświęcili wychowywaniu i uczeniu dzieci na terenie całej naszej gminy. Ci szczególni dla naszej społeczności goście mogli zobaczyć jak zmienił się nie tylko sam budynek szkoły, ale również jego otoczenie. Nauczyciele wspominali jak wielkim wydarzeniem dla gminy Jedwabno było wybudowanie tzw. „tysiąclatki” wiele lat temu. Zauważyli, że rozbudowanie budynku szkoły oraz stworzenie kompleksu wraz halą sportową jest również bardzo ważnym wydarzeniem, które na trwałe zapisze się w historii gminy.

Po przywitaniu wszystkich gości przez Mariusza Dobrzyńskiego Dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnie poświęcony został nowy budynek przez księdza Romana Lompę i pastora Witolda Twardzika. Wszystkich gości wprowadziły dzieci z kolorowymi balonikami. Kolejna część uroczystości odbywała się na hali sportowej, gdzie swoje umiejętności wokalne zaprezentował zespół „Forte” oraz uczniowie z przedszkola i klas I-III. Wójt Gminy Krzysztof Otulakowski wraz z Marią Sienkiewicz Przewodniczącą Rady złożyli serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia inwestycji, a uczniom życzyli miłej i efektywnej nauki. Piękne i bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne zachęcają uczniów do nauki i umilają czas spędzany w szkole, co obrazują, na załączonych zdjęciach, szerokie uśmiechy dzieci.