Dnia 20.03.2014 roku w Urzędzie Gminy w Jedwabnie odbyło się podpisanie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Gminą Jedwabno.

 

Wsparcie otrzymały następujące podmioty z zakresu:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1. KS  „Zryw Jedwabno„, nazwa zadania: „Aktywne spędzanie wolnego czasu szansą na prawidłowy rozwój fizyczny”, przyznana dotacja: 15.920,00

2. Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii św. Józefa w Jedwabnie, nazwa zadania: ” II Bieg Caritas –  W zdrowym ciele zdrowy duch”, przyznana dotacja: 3042,00

3. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci, nazwa zadania: „Aktywny styl życia”, przyznana dotacja: 1.290,00

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” w Jedwabnie, nazwa zadania: „Dziedzictwo kultury ludowej Warmii i Mazur”, przyznana dotacja: 10.675,00

2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci, nazwa zadania: „Dbamy o tradycje naszej społeczności”, przyznana dotacja: 2.360,00

3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Miejscowości Narty, nazwa zadania: „Spotkania mieszkańców Gminy Jedwabno z mazurską tradycją kulinarną”, przyznana dotacja: 800,00

4. Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności, nazwa zadania „Kuźnia talentów w Gminie Jedwabno”, przyznana dotacja: 11.165,00