Fundacja Kreolia – Kraina Kreatywności dnia 28.12.2013 roku podsumowała swoje działania świątecznym koncertem kolęd pt „Kolędujmy wszyscy wraz…”. W okresie wrzesień-grudzień 2013 ?Kreolia? w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie prowadziła dla ok. 20 osób zajęcia gry na gitarze, skrzypcach, fortepianie, zajęcia wokalne oraz rytmikę z umuzykalnieniem dla najmłodszych. Działanie to pt. ?Kuźnia Talentów w Gminie Jedwabno? zostało dofinansowane przez Gminę Jedwabno w ?Otwartym konkursie ofert o dotację na realizację zadań publicznych 2013?.