W dniu 19.07.2013 roku na terenie gminy Jedwabno odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. zużyty sprzęt AGD, komputery itp) oraz odpadów wielkogabarytowych (np. meble).
Odpady, po uprzednim zgłoszeniu, należy wystawić w wyznaczonym dniu przed posesję lub w miejsce z dogodnym dojazdem dla odbiorcy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 17.07.2013 roku (środa) do godziny 15.00 pod numer telefonu: (089) 621 30 80 lub osobiście do Urzędu Gminy w Jedwabnie w pokoju nr 15. Przy zgłoszeniu należy podać adres odbioru odpadów oraz numer telefonu kontaktowego.

TERMIN AKCJI DNIA 19.07.2013 (PIĄTEK)