Mieszkańcy Rekownicy bardzo aktywnie rozpoczęli wiosnę. Postanowili poprawić estetykę swojej miejscowości. I tak, efektem ich działań jest czysta wieś i cmentarz. W nagrodę mieszkańcy Rekownicy udali się na wycieczkę (12.05.2013 rok) do lasu ochronnego Szast oraz odbyli 2 godzinny rejs statkiem po jeziorach mazurskich.  Zamontowana została także tablica informacyjna o wsi Rekownica, której koszty pokryte zostały w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Inicjatorem tych pozytywnych działań było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica.