Dnia 22.12.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Wigilijny dla mieszkańców Gminy Jedwabno. Wszyscy przybyli goście mogli obejrzeć przygotowane przez koło teatralne działające w Gminnym Ośrodku Kultury „Bajkowe Jasełka”.  Wieczór Wigilijny rozpoczął Ksiądz Proboszcz modlitwą, następnie wszyscy obecni podzielili się opłatkiem, który rozdawał, jednocześnie składając życzenia Bożonarodzeniowe, Krzysztof Otulakowski Wójt Gminy Jedwabno. Czas podczas Wieczoru uczestnikom spotkania umilał występ dziewczynek uczęszczających na warsztaty wokalne w GOKu. Potrawy na Wigilijny stół przygotował Klub Seniora z Jedwabna.