Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnie zrealizowała zadanie pod nazwą „Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnie”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ramach realizacji zadania zakupiono na potrzeby OSP Jedwabno: 6 par butów strażackich gumowych, 1 parę butów strażackich skórzanych oraz 12 par rękawic strażackich. Dzięki dofinansowaniu w znacznym stopniu mogliśmy uzupełnić braki w środkach ochrony osobistej strażaków.
Wartość zadania wyniosła 10.320,00 zł, w tym kwota uzyskanej dotacji 7.750,00 zł oraz wkład własny OSP Jedwabno 2.570,00 zł.

 

Sprzęt strażacki