Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe i działalność sportową w 2023 roku oraz stypendia: artystyczne, naukowe i sportowe osiągnięte w roku szkolnym 2023/2024 mieszkańców Gminy Jedwabno.

Wnioski można składać w terminie:

Nagroda sportowa- do 31 lipca 2024 r.

Stypendium- 15 lipca 2024 r.

w Urzędzie Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno osobiście lub przesłać pocztą. W każdym przypadku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Terminy rozstrzygnięcia wniosków:

Nagroda sportowa- do 14 sierpnia 2024 r.

Stypendium- 14 sierpnia 2024 r.

Formularze wniosków dostępne poniżej:

Wniosek nagroda wójta

Wniosek stypendia

Uchwała Nr VI-32-19-stypendia

Uchwała Nr VI-32-19-stypendia Uchwała Nr LXII-459-24-stypendia zmiana

Uchwała Nr XIII-78-19-nagrody