W związku z planowanymi kontrolami należy zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego
( szambo) bądź przydomowej  oczyszczalni ścieków.
Zgłoszenia należy kierować za pomocą  poczty bądź osobiście do Urzędu Gminy Jedwabno
ul. Warmińska 2, 12- 122 Jedwabno.