Termin przeprowadzenia wyborów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie wyznaczono na dzień 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz.12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie (parter), ul.1 Maja 63, 12-122 Jedwabno.