Złote i Diamentowe Gody w Gminie Jedwabno.
Pan Wójt Gminy Sławomir Ambroziak, Pani Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Brzóska i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Katarzyna Koperska, odwiedzili jubilatów obchodzących 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego w roku 2022.
Pan Wójt w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nadane odznaczenia.
Podkreślił, iż tak długi staż to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to zarazem wspaniały wzór mądrego życia i przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.
Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości
i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.
Złote Gody – 50 lecie pożycia małżeńskiego
1. Państwo Halina i Jan Jaśniewicz zam. Lipniki
2. Państwo Stanisława i Włodzimierz Pieńkosz zam. Jedwabno
3. Państwo Krystyna i Zenon Kowalewscy zam. Witowo
Diamentowe Gody – 60 lecie pożycia małżeńskiego
Państwo Czesława i Jan Dymek zam. Lipniki