Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi zgłoszeniami do tut. Urzędu Gminy, dotyczącymi sytuacji związanych z występowaniem zwiększonej populacji wilków na terenie Gminy Jedwabno a w ostatnim czasie w miejscowości Małszewo,

 

zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz procedurą postępowania w sytuacji człowiek – wilk;

 

  • Nigdy nie dokarmiaj wilków, jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone i wymagające pomocy, poinformuj Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie
  • Przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami. Zainstalowanie oświetlenia z  czujnikami ruchu w  pobliżu miejsc składowania odpadów kuchennych może odstraszać wilki od podchodzenia w  ich pobliże
  • Jeśli spacerujesz w lesie, zbierasz grzyby, wędrujesz z plecakiem, biwakujesz w  lesie lub jego sąsiedztwie, uprawiasz biegi terenowe lub inne rodzaje rekreacji aktywnej, nigdy nie pozostawiaj resztek żywności w  koszach na parkingach leśnych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczyn
  • Zwierzęta domowe powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie mały możliwości wydostawania się poza teren posesji w domu lub kojcu
  • Zwierzeta gospodarskie należy zabezpieczyć i sprowadzić na noc z pastwisk, łąk do zagród lub budynków, gdyż do pozostawionych bez nadzoru zwierząt nie przysługuje odszkodowani.

 

Jeśli wilk zbliża się na odległość mniejszą niż ok. 30 m lub przygląda się zbyt długo należy podjąć następujące działania:

  • unieść ręce i machać nimi szeroko,
  • pokrzykiwać głośno, ostrym tonem w stronę wilka,
  • rzucić w jego stronę przedmiotami będącymi w zasięgu ręki (np. grudy ziemi, szyszki, patyki),
  • wycofać się spokojnie, można przyspieszyć po upewnieniu się, że zwierzę jest daleko,
  • Jeśli masz taką możliwość, zrób wilkom zdjęcie lub nagraj filmik i zawiadom o zdarzeniu właściwy urząd gminy, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. Koniecznie zapisz współrzędne miejsca zdarzenia lub zaznacz pinezką to miejsce na mapie Google w swoim smartfonie i przekaż lokalizację wraz ze zdję ciem lub filmem ww. instytucjom.

 

Przypominamy, że wilk Canis lupus jest objęty ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183). Zgodnie z § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w tym również do wilka, wprowadzono zakaz m.in. umyślnego zabijania, umyślnego chwytania, okaleczania, płoszenia lub niepokojenia.

 

WAŻNE! Po stwierdzeniu, że jakiś drapieżnik zabił zwierzęta gospodarskie, należy natychmiast, najlepiej telefonicznie, zawiadomić właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jest to jedyna instytucja upoważniona do wskazania sprawcy szkody, oszacowania jej wartości i wypłaty odszkodowania. Obecność na miejscu zdarzenia osób postronnych, niemających uprawnień do szacowania szkody, może doprowadzić do zatarcia śladów i utrudnić wykrycie sprawcy, od czego zależy wypłata odszkodowania

2021_Wilk_-_procedura_postepowania_GDOS

Po_sasiedzku_z_wilkami_2022-2 (1)