Plebiscyt POTRZEBNI. ŚDS z wyróżnieniem!

W poniedziałek 15.11.2021r. mieliśmy przyjemność wziąć udział w IV Wojewódzkim Spotkaniu Rad Seniorów, które odbyło się w olsztyńskim hotelu Villa Pallas. Zaproszenie na konferencję otrzymaliśmy od organizatora – Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Federację tworzy prawie 100 organizacji, w tym członkowskich i współpracujących, stałych partnerów krajowych i zagranicznych, partnerów samorządowych. FOSa to grupa społeczników i organizacji, które wspierają osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Od wielu lat towarzyszy środowiskom seniorskim naszego regionu w procesie przemian, rozwoju, samoorganizacji, pracy na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych. https://federacjafosa.pl/federacja-fosa/

W dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele istniejących oraz powstających rad seniorów – gminnych oraz Rady Wojewódzkiej oraz osoby zainteresowane tematyką wzmocnienia reprezentacji środowisk seniorskich. Nasz Dom reprezentowały Uczestniczki – Teresa Adamowsky i Ingrida Trzcińska, terapeuta – Bartosz Abramski oraz kierownik ŚDS – Wioleta Wojciechowska.

Jednym z punktów programu konferencji było uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu „POTRZEBNI. Warmińsko-Mazurskiego konkursu na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską”. W Kapitule Konkursu znaleźli się przedstawiciele Federacji FOSa, laureaci poprzednich edycji konkursu, reprezentant Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Cieszymy się niezmiernie, gdyż w kategorii „Najlepsza inicjatywa seniorska” Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie otrzymał wyróżnienie „za wywieranie pozytywnego wpływu na społeczność lokalną Gminy Jedwabno, za zmianę wizerunku osoby starszej, przeciwdziałanie stereotypom i pokazywanie, że w każdym wieku można dobrze się bawić i aktywnie spędzać czas”. Za najlepszą inicjatywę seniorską jury uznało przedsięwzięcie Banku Żywności w Olsztynie i #AkcjęZupa. Gratulujemy zwycięzcy!

Dziękujemy serdecznie Kapitule za docenienie naszej działalności. Uzyskanie wyróżnienia wiele dla nas znaczy. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje obecnie ponad 70 środowiskowych domów samopomocy. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że na przykład w sąsiednim województwie podlaskim działają zaledwie 24. Pomimo tego, że Domy realizują te same zadania zgodne z Rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy, każdy z nich ma swoją indywidualną specyfikę, którą wyznaczają potrzeby Uczestników. W przypadku gminy Jedwabno z oferty ŚDS korzystają głównie seniorzy, gdyż na naszym terenie szczególnie ta grupa wiekowa wymaga wsparcia, aktywizacji i opieki. Spojrzenie na środowiskowe domy samopomocy w sposób globalny nie powie zbyt wiele o ich znaczeniu. Dopiero ocena w skali mikro pokazuje jak ważną pełnią funkcję dla lokalnej społeczności. Zdecydowaliśmy się na zgłoszenie do konkursu POTRZEBNI inicjatyw podejmowanych przez nasz ŚDS, gdyż uznaliśmy, że dzięki temu szersze grono odbiorców będzie miało okazję dowiedzieć się czegoś więcej na temat społecznej roli tego typu placówek. Udało się!

Na koniec pragniemy skierować wyrazy wdzięczności do wszystkich Przyjaciół naszego Domu. Dziękujemy w szczególności Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedwabnie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jedwabnie oraz Stowarzyszeniu Nasza Szczycieńska Ziemia za wszystkie opinie na temat działalności ŚDS, które były niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Serce rośnie gdy czyta się o sobie tak miłe słowa. Cieszymy się, że możemy wspólnie działać na rzecz naszej lokalnej społeczności.