Dnia 11 lipca 2021 r.  w Jedwabnie odbyły się obchody 78 rocznicy Zbrodni Wołyńskiej.  Uroczystość rozpoczął Ksiądz Proboszcz Roman Lompa Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie, na której wzruszającą homilię wygłosił ksiądz Jan Rosłan z Olsztyna. Następnie przy pomniku głos zabrali inicjatorzy obchodów Wójt Gminy Jedwabno Pan Sławomir Ambroziak oraz Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie Pan Szczepan Worobiej.

Na uroczystość przybyli Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Pan Waldemar Ziarek, Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Władysław Kałudziński z żoną, Burmistrz Dobrego Miasta Pan Jarosław Kowalski,  Pani Katarzyna Karwowska ze Stowarzyszenia im. Generała Stefana Roweckiego z małżonkiem, Przedstawicielka fundatorów Pomnika Rodzin Kresowych Pani Alina Kaźmierczak, Pan Robert Żbikowski – historyk ze Szczytna oraz mecenas Lech Obara, a także Rodziny Wołyniaków wraz z Potomkami.

Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Ofiar Ludobójstwa.

W przemówieniach opisywano tragiczny przebieg wydarzeń, gdzie  w latach 1939-1947 w sposób bestialski zginęło na Kresach 200 tysięcy Polaków, w tym 60 tysięcy mieszkających na Wołyniu. Ofiary te w 90 procentach bez pogrzebu i krzyży leżą w dołach śmierci na trupich polach i do dziś rozciągane są bronami i pługami.