Cieszymy się, że kolejny raz mamy dla Państwa dobre wieści. Tym razem Gmina Jedwabno otrzymała dofinansowanie na projekt „Szkoła naszych marzeń” w ramach Osi priorytetowej 02.00.00 – Kadry dla gospodarki Działania 02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje wsparcie oparte na kompleksowej diagnozie, skierowane do 243 osób, które bez udziału w projekcie mają najmniejsze szanse na rozwiązanie dotykających je problemów: pochodzą z obszaru gminy wiejskiej i mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym jest podwyższenie jakości procesu kształcenia poprzez podniesienie kompetencji 211 Uczniów i 32 Nauczycieli z Zespołu Szkół w Jedwabnie, w zakresie podstawy kształcenia ogólnego, dzięki realizacji dodatkowych zajęć i szkoleń oraz doposażenie Zespołu Szkół w nowoczesny sprzęt, na terenie Gminy Jedwabno w terminie 01.01.2021 r.- 30.06.2022 r.

Zadania:

  1. Szkolenia dla Nauczycieli podnoszące kompetencje z zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych, umożliwienie zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu i profesjonalnego wspierania Uczniów.
  2. Zajęcia edukacyjne, matematyczne i przyrodnicze dla Uczniów.

Rezultatem działań w projekcie będzie wzrost kompetencji kluczowych Uczniów, co przyczyni się do lepszego przygotowania ich do potrzeb rynku pracy. Podniesienie umiejętności i kompetencji Nauczycieli. Poprzez szkolenie Nauczyciele nabędą takich umiejętności i narzędzi, które będą wykorzystywać nie tylko ucząc w ramach projektu, ale także do prowadzenia własnych zajęć lekcyjnych i ucząc kolejne roczniki, w konsekwencji nastąpi wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkół w Jedwabnie.

Kwota dofinansowania:

– środki europejskie – 302.750,66 zł

– dotacja celowa z budżetu krajowego – 35.617,72 zł

– wkład własny – 17.808,87 zł (niepieniężny)