„Wspólnota. Liderzy Inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019” – to prestiżowy ranking inwestycyjny, gdzie pod uwagę jest brana całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich lat w przeliczeniu na mieszkańca. I tak, Gmina Jedwabno na tle gmin i miast z powiatu szczycieńskiego zajmuje wciąż wysoką pozycję w tym zestawieniu jest to  II miejsce. Inwestycje jakie gmina w ostatnich trzech latach realizowała to m.in.: inwestycje wodociągowe w Warchałach, Brajnikach, Witowie; inwestycje drogowe w Warchałach, Brajnikach, Witowie, Kocie, Nowym Borowym, Dzierzkach oraz Nowym Dworze. Miejsce wyżej zajęło miasto i gmina Pasym, który swój sukces zawdzięcza także uczestnictwu w sieci miast „Cittaslow”.

Bardzo cieszy Nas wynik w tym prestiżowym rankingu, widać w nim szybki postęp w realizowaniu kolejnych działań, które służą Naszym mieszkańcom.