Dnia 25 lipca 2020 roku odbyło się odsłonięcie Pomnika Ofiar Ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich na Cmentarzu Komunalnym w Jedwabnie. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie prowadzona przez ks. proboszcza Romana Lompa. Następnie przy Pomniku głos zabrali Przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Władysław Kałudziński, Wicestarosta Powiatu Szczycieńskiego Pan Jerzy Krzysztof Szczepanek, Wójt Gminy Jedwabno Pan Sławomir Ambroziak, Przedstawicielka fundatorów Pomnika Rodzin Kresowych Pani Alina Kaźmierczak oraz Świadek Historii Pani Jadwiga Senderowska. W przemówieniach opisywano tragiczny przebieg wydarzeń, gdzie  w latach 1939-1947 w sposób bestialski zginęło na Kresach 200 tysięcy Polaków, w tym 60 tysięcy mieszkających na Wołyniu. Ofiary te w 90 procentach bez pogrzebu i krzyży leżą w dołach śmierci na trupich polach i do dziś rozciągane są bronami i pługami. Podkreślano wkład mieszkańców Wołynia, który to społeczeństwo wniosło w naszą mazurską ziemię.

Wstęgę odsłaniającą pomnik przecięli Przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Władysław Kałudziński, Świadek Historii Józef Januszkiewicz i Pani Jadwiga Senderowska, Pan Daniel Kaźmierczak oraz Generał Dywizji Wojska Polskiego Pan Lech Stefaniak. Pomnik poświęcił ksiądz Roman Lompa, a przybyłe delegacje złożyły znicze i kwiaty.

Wójt Gminy Jedwabno Pan Sławomir Ambroziak wręczył podziękowanie wykonawcy pomnika Panu Sławomirowi Sobolewskiemu.

Podsumowaniem uroczystości była konferencja, która odbyła się w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. Podczas spotkania swoje referaty wygłosili profesor Czesław Partacz – historyk, odczytano referat profesora Włodzimierza Osadczego z Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wyświetlono film pt. „Z Radzionkowa na ołtarze” o księdzu Ludwiku Wrodarczyku oraz film ze wspomnieniami pani Jadwigi Senderowskiej.

Podczas uroczystości uczestniczyli Poczty Sztandarowe Zespołu Szkół w Jedwabnie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnie, Wojskowego Koła Łowieckiego „Łoś” w Jedwabnie, Przedstawiciele 9 Batalionu Dowodzenia w Olsztynie żołnierze oraz plutonowy Pan Mariusz Młynarczyk, Liga Obrony Kraju w Szczytnie na czele z Panem Dariuszem Franczakiem oraz Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Polskiej z Olsztyna.

Zaproszeni gości: Rodziny wołyniaków wraz z potomkami, Stowarzyszenie Miłośników Wołynia i Polesia Pan Piotr Lisiecki, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie Pani Aleksandra Osadczy, Przedstawiciel Kuratora Oświaty Warmińsko Mazurskiego Pani Bożena Reszka, pan Sławomir Sobolewski, Przedstawiciel Nadleśnictwa Jedwabno Pan Andrzej Maciejczuk, Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie Pan Szczepan Worobiej, Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie Pan Mariusz Dobrzyński, Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne Pan Witold Olbryś, Radny Sejmiku województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Patryk Kozłowski.