Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 14-dniowe kolonie organizowane przez Stowarzyszenie Równych Szans z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Pełne informacje oraz formularze na stronie:

http://wmirol.org.pl/aktualnosci/84/kolonie-ze-stowarzyszeniem-rownych-szans