W związku z epidemią koronawirusa Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie wprowadza zasady obowiązujące na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Otwarcie PSZOK-u od dnia

04.05.2020r.

  • Skorzystanie z odbioru odpadów na PSZOK w Jedwabnie możliwe jest wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu ustalenia godziny wizyty z kierownikiem Panem Dariuszem Jeziernym tel: 501 046 006
  • Na terenie PSZOK należy zachowywać odpowiednią odległość między sobą (2-3 metry).
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa na teren PSZOK będą wpuszczeni tylko i wyłącznie pełnoletni klienci z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami.
  • Ogranicza się liczbę klientów, którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie zakładu tj. będzie wpuszczany jednocześnie max 1 pojazd, w 1 pojeździe wpuszczone zostaną max 2 osoby. Klienci PSZOK będą musieli poczekać na swoją kolej.
  • PSZOK będzie pracował w dotychczasowych dniach i godzinach, tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 14:00 oraz w ostatnie soboty miesiąca w godzinach od 7:00 do 12:00,
  • Odpady do PSZOK należy dostarczać posegregowane we własnych kartonach, workach, koszach, czy innych opakowaniach, zgodnie z powyższymi zaleceniami.
  • Klienci, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren Zakładu i nie będą mogli oddać odpadów.

Apelujemy o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Dziękujemy za zrozumienie.

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie